Til Menu  

Vores holdning til miljø

Søren Nielsen ApS vil sikre alle medarbejdere et sundt arbejdsmiljø og at hverken produktion eller færdige produkter giver anledning til miljøskader. Alle materialer anvendt på værkstedet, skal kunne genanvendes eller bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Der skal i videst muligt omfang tages miljøhensyn ved anvendelse af eksterne samarbejdspartnere.

Vi vil:

overholde relevant lovgivning og andre bestemmelser vi har tilsluttet os

  1. forebygge forurening
  2. vedligeholde et miljøledelsessystem
  3. publicere vores miljøpræstation ved hjælp af en årlig miljøredegørelse

Vi vil fortsat arbejde for forbedringer af miljøet og vi sælger derfor kun nye produkter, hvis de kan produceres miljømæssigt forsvarligt. Vi vil hjælpe Toyota med at distribuere deres miljørigtige transportløsninger.

Bente Thorstensen
26-04-2007